БГ      EN      RO
 
 
Scales
 

"BEATUS, QUI PRODEST, QUIBUS PROTEST"

 

ЩАСТЛИВ Е ТОЗИ,  КОЙТО С ОКАЗАНАТА ОТ НЕГО ПОМОЩ СТАВА ПОЛЕЗЕН

 

Професираме  във време, когато правото има повече от всякога  решаващо значение за нашите трансформиращи се изцяло страни. Разбира се, че  професионализмът, които засвидетелстваме ежедневно, е ключа на успеха ни, но той не може да бъде гарантиран без трайни и постоянни усилия. 

 

Често пъти липсата на минимални юридически познания  може да доведе до катастрофални резултати, най-вече в условията на развиващото  се стопанство, типични както за България, така и за Румъния. За това именно  мисията на кантората  ни е да осигури на клиентите юридически услуги на най-високо качествено ниво.

 

Широкият юридически опит  на кантората, натрупан  от  многобройните случаи на учредяване, функциониране, прекратяване, разделяне, вливане, сливане и ликвидиране на търговските дружества, както и  при  други дружествени аспекти, ни дава смелост да вярваме, че можем да превърнем в реалност идеите и интересите на нашите клиентите. 

 

Комплексната разработка на многобройните и разнообразни проблеми на търговските дружествата  независимо от предмета им на  дейност, ни позволи да натрупаме солиден опит в областта на  търговската правна регламентация.

 

Практическият ни опит в областта на търговските взаимоотношения, задълбоченото познаване на прилагащите се  закони е гаранцията за постигане на преследвания резултат: успехът на клиентите ни, съответно нашият успех! Решително сме убедени да съдействаме за успешното претворяване  на Вашите проекти! 

 

За постигане на целта, за която сме наети, нашата кантора си сътрудничи с други адвокатски кантори, с нотариални кантори, с бюра на съдебни изпълнители, а също и с оторизирани преводачески бюра. Такова едно сътрудничество ни гарантира пълен успех за всяка от областите, с която се заемаме. 

НОВИНИ
11.08.2012
Задължително шофираме с включени фарове през цялата година

В сила влизат новите промени в Закона за движение по пътищата, с които се регламентира автомобилите да се движат целогодишно с включени къси светлини през деня.

 

Измененията вече са обнародвани в Държавен вестник.

 

Глобата за нарушителите ще бъде 50 ... още

 
КЛИЕНТИ
©2012 CopyRight  www.AvocatBulgaria.com
Професионални Уебсайтове: BGRealWebsite.com