БГ      EN      RO
 
 
Scales

клиенти

 

Наред с малки и средни предприятия в началото на тяхната дейност в страната или зад граница,  наши клиенти са  и големи компании, финансови институции и обществени организации.

 

Преобладаваща част от клиентите са дружества, специализирани предимно в областта на търговията, наред с дружествата, чийто дейност е производствена, транспорт и  комуникации включително  и интернет,  доставки, както и дружествата, специализирани за  извършване  услуги в различни области.

 

Една  част от  клиентите са чуждестранни  юридически и физически лица, преобладаващо румънски, които  се нуждаят от правните консултации на нашата кантора по юридически въпроси, отнасящи се до дейността им в България или свързани с българското законодателство и правосъдие. На свой ред голяма част от българските дружества, осъществяващи или с намерение да осъществяват търговска дейност  в съседна Румъния, също търсят правните услуги на кантората, както по време  на добри условия за развитието на бизнеса им, така и в условията  на криза на пазара, когато вземанията им трябва да са своевременно и успешно  защитени. Освен по проблемите на юридическите лица, кантората е търсена  за  юридическа помощ и консултации както от  български граждани за защита на правата им на собственост, притежавана или получена по наследство в Румъния, така и от румънски граждани за имотите  им в България.

 

За  всичките случаи   на  необходимост от квалифицирана  помощ за защита правата на  български юридически и физическите лица в Румъния, кантората се подпомага от адвокати от известни адвокатски кантори в Букурещ и в другите големи градове на северната ни съседна държава.

©2012 CopyRight  www.AvocatBulgaria.com
Професионални Уебсайтове: BGRealWebsite.com